Hartcoherentie

Wat is hartcoherentie?

Hartcoherentie is een natuurlijke methode voor stressvermindering. Een coherent hart betekent dat hersenen en hart in harmonie samenwerken. Door deze harmonieuze samenwerking worden gevoelens van stress en angst beheersbaar. Hierdoor is het mogelijk om het gevoel van zelfcontrole en zelfvertrouwen te herstellen.

Wat is het effect van hartcoherentie?

  • Verbeterd hartritme en een verlaagde bloeddruk
  • Meer energie en een verhoogde vitaliteit
  • Zelfcontrole (faalangst, emotie-eten, ADHD, boosheid etc.)
  • Hartcoherentie versterkt het immuunsysteem
  • Afname van het hormoon cortisol en een toename van het DHEA-hormoon waardoor stressgevoelens verlaagd worden en het welbevinden toeneemt.
  • Een beter geheugen en helder denkvermogen.
  • Verbetering van de nachtrust.

Bij de hartcoherentietraining worden door middel van een biofeedbacksysteem lichaamsfuncties gemeten en getoond op het computerscherm. Deze metingen geven aanwijzingen over ons stressniveau. Je kunt dus direct meekijken op het scherm wat het effect is van de training. De kracht van de hartcoherentie ligt in de combinatie van eenvoud en effect. Hartcoherentie kun je leren zodat je het zelf kunt toepassen in moeilijke situaties, maar ook gewoon in het dagelijks leven.

Hartcoherentie Nijmegen

Werkwijze 

Het eerste consult is er op gericht om het probleem helder te krijgen. Om de hartcoherentie oefeningen goed onder de knie te krijgen, zodat je ze in allerlei situaties goed kunt toepassen zijn er 4 a 5 consulten nodig. Je leert de basisoefeningen met behulp van biofeedback apparatuur.

In de volgende consulten wordt er verder gewerkt aan het oefenen van de methoden. Je wordt je steeds bewuster van je patronen en kunt hier adequaat op sturen met de oefeningen.

Voor wie?

Hartcoherentie wordt met succes ingezet bij stressreductie, concentratieproblemen, ADHD, faalangst, dyslexie, innerlijke reflectie bij keuzeproblemen, emoties rondom eten en emotiemanagement in zijn algemeenheid.

Ook in de sportwereld b.v. bij golf wordt het steeds vaker ingezet om optimale resultaten te kunnen behalen.

terug