Loopbaanscan

De LoopbaanScan is een integraal testprogramma bedoeld voor re-integratie, outplacement, mobiliteit en loopbaanbegeleiding. Het biedt inzicht in de belangrijke vragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik.
De LoopbaanScan combineert een aantal gevalideerde en betrouwbare testen.

In de rapportage is een uitgebreide competentieanalyse opgenomen. In deze analyse worden allereerst jouw competentiescores op basis van je persoonlijkheidsprofiel (talent) en je zelfbeoordeling met elkaar vergeleken. Hierin wordt duidelijk wat je kerncompetenties zijn en waar je potentie ligt. Vervolgens wordt je talent  voor de competenties vergeleken met hoe motiverend je de competenties vindt. Hierbij wordt duidelijk van welke competenties je energie krijgt en welke competenties een uitdaging vormen.

De LoopbaanScan is opgebouwd uit de hoofdstukken:
A1. Wie ben ik?
A2. Wat wil ik?
A3. Wat kan ik?
B1. Competentieanalyse
B2. Ontwikkelsuggesties

Het rapport van de LoopbaanScan is een uitstekend hulpmiddel om zelfinzicht en ideeën te verkrijgen over je functioneren en je verdere ontwikkeling. Ieder hoofdstuk sluit af met passende reflectievragen. Om tips te geven voor de ontwikkeling van je competenties  wordt aan het einde van de rapportage, per competentie, een link naar een pagina met ontwikkeltips gegeven.

Het doel van de LoopbaanScan is bewustzijn creëren over je eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Dit kan vervolgens leiden tot loopbaanstappen, maar even goed tot betere ontwikkeling in de eigen functie.

Ik gebruik meestal twee of drie gesprekken om het resultaat van de loopbaanscan door te spreken. De eerste sessie is dan vooral gericht op de persoonlijke eigenschappen; ‘wie ben ik?’ en ‘wat kan ik?’. De tweede sessie is in het algemeen meer gericht op ‘Wat wil ik?’, je drijfveren en interesses. Dat geeft een richtinggevend inzicht, waarmee de derde stap te zetten is; de planning van de eerstkomende loopbaanstappen.

terug