NEI Neuro Emotionele Integratie

Bij alles wat we ooit meemaken/ervaren treden emoties op. We voelen ons door sommige dingen heftig geraakt en door andere juist minder. Het is maar zelden zo dat we al onze ervaringen en emoties ook echt helemaal verwerken, zelfs wanneer we onze emoties geuit hebben zijn ze soms nog niet helemaal weg.

Deze niet optimaal verwerkte emoties en/of onderdrukte emoties blijven als een soort van emotioneel virus actief in ons lichaam en kunnen allerlei klachten en/of ongewenst gedrag veroorzaken.
Ze belemmeren ons om te zijn wie we echt zijn of vormen een belemmering om te kunnen doen wat we echt willen.

NEI Neuro Emotionele Integratie Nijmegen

NEI is een simpele maar effectieve methode om met behulp van spiertesten achter de oorzaken van belemmeringen te komen.

N.E.I.wordt ingezet bij gedragspatronen die we sinds onze kinderjaren met ons meedragen en waarvan we nu niet weten welke uitwerking ze hebben op ons huidige gedrag.

N.E.I.wordt ingezet om de nare emotionele belevingen dusdanig te verminderen zodat er ruimte komt en vrijheid wordt ervaren.

N.E.I.wordt tevens ingezet bij fysieke klachten.

NEI levert goede resultaten op, ook in combinatie met andere behandelingen (reguliere artsen, tandartsen en vele andere therapeuten en hulpverleners).

terug